மென்மையான மிட்டாய் தூள்

  • Soft Candy Powder

    மென்மையான மிட்டாய் தூள்

    மென்மையான மிட்டாய் தூள் பொதுவாக ஒரு கூட்டு ஜெல் ஆகும், இது ஜெல்லியில் உள்ள உணவுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைப் போன்றது, அகார் அடிப்படையிலான மிட்டாய் தூள் அதிக ஜெல் வலிமையைக் கொண்டுள்ளது.அகர்-அகர், கேரஜீனன் மற்றும் பிற பொருட்களை இணைப்பதன் மூலம் வலுவான ஜெலட்டின், அதிக வெளிப்படைத்தன்மை, படிக தெளிவான, வலுவான நெகிழ்ச்சி மற்றும் மென்மையான சுவை கொண்ட மென்மையான மிட்டாய்களை உருவாக்க முடியும். , நல்ல வெளிப்படைத்தன்மை, சிறிய சேர்க்கை அளவு, குறைந்த விலை, சரிசெய்தல்...