உணவு தர அகர்

  • Food Grade agar

    உணவு தர அகர்

    புஜியன் குளோபல் பெருங்கடல் உணவு தர அகர் இந்தோனேசியா மற்றும் சீன கடற்பாசிகளை மூலப்பொருட்களாகப் பயன்படுத்துகிறது, இது விஞ்ஞான முறைகளுடன் கடற்பாசிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் இயற்கை பொருள். அகார் என்பது ஒரு வகையான ஹைட்ரோஃபிலிக் கொலாய்டுகள், இது குளிர்ந்த நீரில் கரைக்க முடியாது, ஆனால் வேகவைத்த நீரில் எளிதில் கரைக்கப்பட்டு மெதுவாக சூடான நீரில் கரைக்கப்படும். புஜியன் குளோபல் பெருங்கடல் உணவு தர அகர் 1% க்கும் குறைவான நிலையான ஜெல் கூட தீர்வை உருவாக்க முடியும், எனவே இது உணவுத் தொழிலில் முக்கியமான மூலப்பொருட்களில் ஒன்றாகும். இது சிறந்த பயன்பாடாக இருக்கலாம் ...